Inchiriere container deseuri

Bucuresti si Ilfov.

Container deseuri de 7 metri cubi cu staionare in functie de disponibilitate si client.
In container se poate incarca deseuri constructii, deseuri din urma prelucrarii materialelor, deseuri casnice si industriale.
Exclus materiale periculoase pentru oameni sau natura.

Incarcarea se asigura de client.
Avem 20 containere.
Preturile difera in functie de  zona.

Programarile se fac cu 24 ore inainte.
Detalii la 0727 656 366
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gestionarea deseurilor reprezinta una dintre problemele importante cu care se confrunta Romania in ceea ce priveste protectia mediului. Aceasta se refera la activitatile de colectare, transport, tratare, valorificare si eliminare a acestora. Datele privind gestionarea deseurilor in Romania fac distinctive intre 2 categorii importante de deseuri:- deseuri municipal si asimilabile din comert, industrie si institutii, deseuri din constructii si demolari si namoluri provenite de la statiile de epurare orasanesti;-deseuri de productie.

Evaluarea impactului asupra mediului ambient, ca instrument national, va fi intreprinsa pentru activitatile propuse, care sunt susceptibile de a exercita un impact negativ semnificativ asupra mediului, şi care sunt supuse deciziei unei autoritati nationale competente.


Dintre deşeurile municipale, voi trata în acest proiect deşeurile din construcţii şi demolări. Cantitatea de deseuri provenite din constructii si demolari generate in Romania este relative scazuta, dar se procnozeaza o crestere, determinata de dezvoltarea economica a tarii.
Amestecuri de deseuri beton, căramizi, tigle si materiale ceramic se referă la amestecurile de deseuri provenite de la constructii si demolări ce nu contin substante periculoase. Acest tip de deseuri se încadrează în categoria deseurilor din constructii si demolari. Aceste amestecuri de beton, cărămizi, tigle si materiale ceramice mai poarta numele de moloz.

Molozul este materialul de construcţie, (cărămizi, mortar, tencuială) provenit din demolarea clădirii si este clasificat astfel:
Moloz mineral neîncărcat poate fi supus, după o mărunţire corespunzătoare şi respectându-se cerinţele minimale privind granulaţia, unei valorificări în construcţia de drumuri, ca şi ca material de umplere. Pentru materialul care nu se caută, se recomandă depozitarea în zone speciale de la deponiile de materiale inerte;
Molozul încărcat conţine substanţe care pot polua solul şi apa freatică. Amintim aici diverse elemente de echipamente şi instalaţii, zidărie de la coşurile de fum, materiale izolante, de vopsit, de lipit (de ex. bucăţi de lemn) cu impurităţi organice şi anorganice. Până când vor fi create în România posibilităţile corespunzătoare de tratare şi prelucrare, în privinţa depozitării acestui moloz sunt valabile aceleaşi cerinţe ca şi pentru pământul încărcat. In privinţa tipului de încărcare, ar trebui să se realizeze o separare în funcţie de tipul de încărcare.
Betonul este un amestec de ciment si agregate. Este unul din cele mai utilizate materiale de constructie, iar atunci când este tratat ca deseu, ca urmare a demolarii cladirilor, podurilor, sau drumurilor, poate fi un deseu în cantitate apreciabila.

Conform raportărilor statistice în anul 2006 la nivelul întregii ţări au fost colectate circa 475.000 tone deşeuri din construcţii şi demolări, cantitate care a fost în întregime eliminată prin depozitare.
Generarea deşeurilor din construcţii şi demolări este un proces delimitat în timp. Cantităţile generate depind strict de mărimea construcţiei demolate, iar în cazul şantierelor de construcţii depind de disciplina tehnologică (construirea cu generarea unor cantităţi reduse de deşeuri). Generarea acestora este un proces cu caracter discontinuu.


Monitorizarea cantităţii generate şi gestionate de deşeuri din construcţii şi demolări este un proces dificil, având în vedere existenţa a mii de mici antreprenori care efectuează aceste operaţii. Mai mult, la ora actuală în România nu există un depozit pentru deşeuri din construcţii şi demolări, eliminarea acestor deşeuri realizându-se, de cele mai multe ori, pe amplasamentul depozitelor pentru deşeuri municipale solide.

În mod tradiţional, obiectivul ingineriei mediului era îndepărtarea deşeurilor domestice din motive sanitare. În majoritatea oraşelor acest tip de îndepărtare a fost introdus de acum mai multe secole. Totuşi, accentul a fost pus doar pe curăţarea oraşului, soarta deşeurilor fiind indiferentă.


Managementul modern de deşeuri pune accent pe tratarea şi eliminarea celor ce nu pot fi reciclate în mod sigur pentru mediu. În ultimii 20 ani s-au dezvoltat un număr de tehnici de tratare a deşeurilor, toate consistând în principal din:
1.arderea deşeurilor cu sau fara folosirea energiei termice
rezultate;
2. compostarea;
3. producţia de biogaz pentru producerea căldurii,
4. platforme de depozite sanitare cu şi fără utilizarea gazului.


La managementul deşeurilor tendinta este a unui sistem integrat cu cele mai multe resurse bazat pe separarea sursei şi segregare, urmată de reprelucrare, reciclare, utilizarea energiei, sau tratării cu un numar crescut de tehnologii. Pentru fiecare dintre acestea a aparut o dezvoltare incredibilă de tehnologii ca, de exemplu sisteme de curaţire avansate a gazului de fum, garnituri de polimeri compusi.


Din punct de vedere istoric, reciclarea deşeurilor s-a axat pe recuperarea de metale valoroare şi similare pe baza unei initiative private. Doar in ultimile doua decane , reciclarea, compostarea etc. s-au bazat pe beneficii comune pentru societate (cerinţe reduse de platforme de depozitare , inchiriere container deseuri economie de materie prima, etc.) De asemenea, arderea deşeurilor, biogazul, etc. produc energie care inlocuieste alte resurse de energie importante, toate in contextul unei eficiente protectii a mediului inconjurator.